Cụ thể, doanh số của toàn thị trường đạt 25.725 xe, bao gồm 13.743 xe du lịch (tăng 3,7% so với tháng trước); 9.663 xe thương mại (tăng 5%) và 2.319 xe chuyên dụng (giảm 1,3%). Doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 19.500 xe, giảm 2,5% so với tháng trước và lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.225 xe, tăng 29%.

Tổng doanh số toàn thị trường tính đến hết tháng 4/2016 tăng 28% so với cùng kì năm ngoái, trong đó xe du lịch tăng 15%; xe thương mại tăng 46% và xe chuyên dụng tăng 65%.

Nếu xét theo xuất xứ của xe, tính đến hết tháng 4/2016, doanh số xe lắp ráp trong nước tăng 37%, trong khi xe nhập khẩu tăng 4% so với cùng kì năm ngoái.

                                                                                        Như Phúc
                                                                                     Đồ họa: Ngọc Diệp