Động lực của Gia Nguyễn Group là phát huy yếu tố con người, đặt con người vào vị trí trung tâm, doanh nghiệp làm môi trường để con người phát huy tài năng sáng tạo, xây dựng và đào tạo đội ngũ làm việc có hiệu quả, khẳng định phong cách văn hoá doanh nghiệp, nỗ lực xây dựng Tập Đoàn Gia Nguyễntrở thành một tập đoàn kinh tế lớn và chủ đạo trên thị trường trong nước và cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Tập Đoàn Gia Nguyễn công bố Qũy đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo giai đoạn 2017-2019

Với xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng và ngày càng có nhiều bạn trẻ có nhiều ý tưởng khởi nghiệp táo bạo, nhận thấy sự triển vọng của các startup Việt Nam. Ngày 18/05/2017 Tập ĐoànGia Nguyễn chính thức công bố Qũy đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo trị giá 10 triệu USD dành cho các dự án khởi nghiệp trên toàn lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt tập trung vào những lĩnh vực trọng yếu như: Y tế, giáo dục, ẩm thực, làm đẹp, thời trang...

Xuất phát từ những mong muốn giúp đỡ, hỗ trợ của Chủ tịch Nguyễn Văn Văn cho các bạn trẻ Việt Nam có ý tưởng và tài năng muốn “ Khởi Nghiệp” mà thiếu nguồn lực tài chính thì Tập Đoàn Gia Nguyễn sẽ đầu tư vốn cho các dự án.

Chủ tịch HĐQT - Nguyễn Văn Văn là nhà đầu tư cho Qũy khởi nghiệp và sáng tạo 10 triệu USD.

Dù không hạn chế lĩnh vực đầu tư nhưng dự án thuộc những nhóm mà Tập Đoàn Gia Nguyễn định hướng thì sẽ được ưu tiên. Tập ĐoànGia Nguyễn không giới hạn khoản đầu tư tối thiểu, nhưng sau khi rót vốn sẽ nắm giữ từ 5% đến 80% vốn cổ phần của mỗi dự án.

Tập Đoàn Gia Nguyễn không tìm kiếm những dự án có tầm nhìn “Ảo tưởng” ở giai đoạn đầu khởi nghiệp. Chúng tôi muốn những dự án đã có những tính toán ổn định và triển vọng,có chiều sâu mà thiếu vốn thì chúng tôi mới làm việc và đầu tư vào.

Trong giai đoạn đến hết 2019 chúng tôi sẽ xem xét lại vốn đầu tư vào khởi nghiệp. Nếu triển vọng Tập Đoàn Gia Nguyễn sẽ đầu tư thêm 20 triệu USD nữa vào những lĩnh vực mới hơn.

Với tầm nhìn dài hạn quan điểm phát triển vững bền Tập Đoàn Gia Nguyễn mong muốn được hợp tác liên danh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để được cống hiến nhiều hơn nữa vào quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tập Đoàn Gia NguyễnKhởi đầu những ước mơ !