Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư là Danh mục TTBYT thuộc loại B, C, D (tức TTBYT có mức độ rủi ro tương ứng là trung bình thấp, trung bình cao và rủi ro cao) được mua bán như hàng hóa thông thường, bao gồm:

- Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro tự xét nghiệm thuộc loại B;

- Máy đo huyết áp cá nhân, nhiệt kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại, máy đo đường huyết, bút lấy máu, que thử, kim lấy máu, dung dịch chuẩn, dung dịch chứng;

- Máy xông khí dung;

- Băng y tế cá nhân;

- Nước mắt nhân tạo được phân loại là trang thiết bị y tế;

- Bao cao su; màng phim tránh thai (không chứa thuốc), Gel/dung dịch bôi trơn âm đạo;

- Chườm nóng/ lạnh sử dụng điện.

Thông tư 46/2017/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018.