Với nền tảng đầu tư sử dụng chiến lược đầu tư chủ động, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động tốt, năng lực của đội ngũ sáng lập; tư duy sáng tạo, hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực đang khởi nghiệp và có ý tưởng đột phá thị trường với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực Dịch vụ – Công nghệ – Nghiên cứu sáng tạo khoa học.

Quỹ đầu tư VAVA CAPITAL với nguồn vốn ban đầu 50 triệu USD là sản phẩm tài chính mới nhất trong các sản phẩm đầu tư tài chính đa dạng của Gia Nguyen Group cân bằng giữa việc đầu tư các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh bền vững nhằm phục vụ nhu cầu của các nhà đâu tư Việt Nam và Quốc tế.

Mục tiêu đầu tư tập trung và dài hạn nhằm tạo thu nhập ổn định tăng vốn đầu tư, tối đa hóa lợi nhuận của vốn đầu tư và đạt mức lợi nhuận vượt trội so với trung bình toàn thị trường.

Quỹ đầu tư VAVA CAPITAL là công cụ tài chính hiệu quả giúp nhà đầu tư cân bằng tuệ sáng, tạo lợi nhuận ổn định đồng thời tăng tổng tài sản tích lũy vốn đầu tư. Trong quá trình hoạt động, Quỹ đầu tư không chỉ hỗ trợ vốn để ươm tạo, phát triển những ý tưởng, dự án khởi nghiệp mà còn giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao khả năng quản lý, quản trị và kết nối thị trường.

Thành lập từ năm 2006, Tập đoàn Gia Nguyễn đã đầu tư kinh doanh và đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực hoạt động đầu tư (Bất động sản, ô tô, Nhà hàng - Khách sạn, Dụng cụ y tế, Xuất khẩu lao động, Trò chơi giải trí ...). Với định hướng kết nối cộng đồng doanh nghiệp, các starup khởi nghiệp tạo nguồn lực phát triển bền vững đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế 4.0./.