TĂNG SỨC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM

Để giảm áp lực và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản...

Chi tiết

TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU CÁ RÔ PHI

Cá rô phi là mặt hàng đứng thứ 10 trong các sản phẩm thủy sản xuất khẩu...

Chi tiết

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU HẠT TIÊU 7 THÁNG ĐẦU NĂM TĂNG NHẸ

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 7 tháng đầu năm 2015,...

Chi tiết

DA GIÀY HƯỞNG LỢI TỶ GIÁ, ĐẶT MỤC TIÊU XUẤT KHẨU 17 TỶ USD

Năm 2015, ngành da giày đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 15 tỷ USD và giá...

Chi tiết

XUẤT KHẨU THỦY SẢN SANG TRUNG QUỐC: TIỀM NĂNG VÀ XU HƯỚNG

Tại Hội thảo “Thị trường thủy sản Trung Quốc – xu hướng và triển...

Chi tiết

7 tháng đầu năm xuất khẩu điện thoại tăng mạnh

7 tháng đầu năm 2015, một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng cao so với...

Chi tiết

Xuất khẩu xi măng-CLINKER 6 tháng đầu năm 2015

Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2015, xi măng và clinker của Việt Nam xuất khẩu...

Chi tiết

Khó đạt mục tiêu xuất khẩu 6,8 triệu tấn gạo

Nếu không có những giải pháp đột phá về thị trường thì mục tiêu xuất...

Chi tiết

Dệt may sang Mỹ : đã bớt trung gian

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Mỹ không ngừng gia...

Chi tiết

xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc tăng mạnh

Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc - Hồng Kông tăng mạnh nhất trong các thị...

Chi tiết