TUYỂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN BỆNH VIỆN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI LÀO

Mô tả Công Việc: 1. Quản lý dự án: 2. Quản lý tiến độ thi công tại công trường 3. Quản lý chất lượng: 4. Quản lý an toàn: 5. Quản lý rủi ro: 6. Quản lý...

Tuyển 02 Lái xe cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc

* Mô tả công việc:

Tuyển dụng Giám đốc Dự án Bất động sản - tại Hà Nội

* Mô tả Công việc - Lập và xây dựng kế hoạch thi công, biện pháp thi công, tổ chức và điều hành mọi hoạt động của bộ phận kỹ thuật, các Ban chỉ huy...

Tuyển Nhân viên Quản trị Kinh doanh

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tuyển nhân viên / kiêm giáo viên dạy Tiếng Nhật

  Mô tả chi tiết công việc

Tuyển nhân viên/phiên dịch Tiếng Anh kiêm hành chính nhân nhân sự

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tuyển Nhân viên Pháp chế

  * Mô tả công việc:

Tuyển nhân viên Kế toán

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Tập đoàn Gia Nguyễn là một trong những Tập đoàn đa nghành hàng đầu tại Việt Nam, với nhiều lĩnh vực  như: đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản,...

TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI TP.HCM

Tập đoàn Gia Nguyễn là một trong những Tập đoàn đa nghành hàng đầu tại Việt Nam, với nhiều lĩnh vực  như: đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản,...