Hình thức gửi hồ sơ tới Gia Nguyễn Group

Sau khi nhận được hồ sơ của bạn, Gia Nguyễn Group sẽ tổ chức phỏng vấn ngay đối với những hồ sơ đạt yêu cầu (ưu tiên hồ sơ nộp sớm).